Onze tips:

  • Vraag op MultiOfferte.nl offertes aan voor uw VVE.

Huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement is een verzameling van regels. Deze regels zijn vaak een uitwerking van de statuten van een vereniging. Anders gezegd: statuten vormen de basis van het huishoudelijk reglement. Om hier een concreet voorbeeld voor te geven: In de statuten staat dat de Vereniging van Eigenaren twee keer per jaar vergadert. In het huishoudelijk reglement staat dan vervolgens de minimale opkomst, wat te doen als dit niet gehaald wordt, en zelfs in welke maanden van het jaar de algemene ledenvergadering gehouden wordt.

Het huishoudelijk reglement  en de statuten moeten dus goed met elkaar in evenwicht zijn, anders ontstaan er problemen. De statuten zijn het belangrijkst en prevaleert bij onduidelijkheden.

Bent u op zoek naar een voorbeeld-huishoudelijk reglement? Google dan op "huishoudelijk reglement vve" en u krijgt veel resultaten met goede voorbeeld huishoudelijk reglementen.