Onze tips:

  • Vraag op MultiOfferte.nl offertes aan voor uw VVE.

Verplichtingen van een VVE

Is een Vereniging van Eigenaren verplicht?

Om een complex juridisch verhaal samen te vatten: in bijna alle gevallen is stichting - of lidmaatschap van - een VvE verplicht wanneer u een appartement koopt.

Waarom is een Vereniging van Eigenaren verplicht?

Als u een appartement koopt, koopt u een aandeel in een groter geheel. Door het kopen van een appartement heeft u niet alleen recht op het gebruik van uw eigen appartement, maar ook het recht op het gebruik van gemeenschappelijke onderdelen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het trappenhuis, de lift of de binnentuin van het appartementencomplex. Dit heet een appartementsrecht en is onderdeel van het burgerlijk recht.

Wanneer alle losse appartementen afzonderlijk ingeschreven staan bij het Kadaster, is het gebouw gesplitst. Hoe het gebouw is opgesplitst is vastgelegd in de splitsingsakte. In het splitsingsreglement staat vervolgens wat uw rechten en plichten zijn en hoe(veel) u moet bijdragen aan gezamenlijk onderhoud. De rechten en plichten uit het splitsingsreglement wordt vervolgens uitgevoerd en bewaakt door... de verplichte oprichting van en deelname aan de Vereniging van Eigenaren.

Wat is een Vereniging van Eigenaren verplicht?

Een vereniging van eigenaren is verplicht om haar statuten bij de notaris te bekrachtigen. Dit betekent dat de notaris de regels officieel maakt. De Vereniging van Eigenaren wordt daardoor een rechtspersoon met daarbij behorende rechten en plichten. Rechten en plichten die onder andere in het statuten en het huishoudelijk reglement zijn vastgelegd.

Een Vereniging van Eigenaren moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. De statuten moeten hier worden gedeponeerd.

Een Vereniging van Eigenaren moet minimaal één keer per jaar een ledenvergadering houden én een door de ledenvergadering benoemd bestuur en kascommissie hebben.

Per 1 mei 2008 is iedere Vereniging van Eigenaren (VvE) wettelijk verplicht een reservefonds te hebben voor (groot) onderhoud aan het gemeenschappelijke pand (dak, fundering, gevel, gezamenlijke installaties). (Bron: ministerie van VROM)