Onze tips:

  • Vraag op MultiOfferte.nl offertes aan voor uw VVE.

Kascommissie

Een kascommissie controleert de financiën (kas) van de Vereniging van Eigenaren en brengt hierover verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering. Het is belangrijk dat de leden van de kascommissie onafhankelijk zijn. Een penningmeester en voorzitter kunnen vanzelfsprekend geen deel uit maken van de kascommissie. Doorgaans zijn leden van de kascommissie bewoners die geen rol in het bestuur van de Vereniging van Eigenaren spelen.

Leden van de kascommissie zullen 1 - of hooguit 2 keer - per jaar op de koffie gaan bij de penningmeester. Samen met de penningmeester loopt u de jaarrekening, journaalposten, facturen en contributie inkomsten door. Tijdens de Algemene Ledenvergadering vraagt het bestuur of de kascommissie fouten in de administratie heeft gevonden. De kascommissie geeft de Algemene Ledenvergadering vervolgens een positief (of negatief) advies omtrent de jaarrekening/algemene financiën waarna dit in de notulen wordt opgenomen.