Onze tips:

  • Vraag op MultiOfferte.nl offertes aan voor uw VVE.

Bestuur

Het bestuur van een vereniging bestaat uit minimaal twee personen: de voorzitter en de penningmeester. Bij zeer grote Verenigingen van Eigenaren kan het voorkomen dat er meer bestuursfuncties of commissies zijn.

Een voorzitter zit - zoals de naam reeds doet vermoeden - de vergaderingen van het bestuur en Algemene Ledenvergadering voor. De penningmeester is verantwoordelijk voor alles wat met financien te maken heeft.

Doorgaans is er in de statuten opgenomen dat het bestuur ontslagen wordt na 1 of 2 jaar en zich herkiesbaar kan stellen. Hoe dit precies gebeurd staat vervolgens in het huishoudelijk reglement. Dit geeft de Algemene Ledenvergadering de mogelijkheid controle op de samenstelling van het bestuur van hun vereniging te houden.